G. van Harten Bestuurslid  06-43939692

P. van Balen Voorzitter 06-30160164

M. Veldman Secretaris 06-38643822

K. Bos Penningmeester

G. Lolkema wordt 5 uur per week ingehuurd om te helpen bij de opbouw van de gemeente.

Voorzitter, Secretaris en bestuurslid zijn tevens oudsten van de gemeente en te bereiken onder het e-mailadres: oudsten@egkollumerzwaag.nl