G. van Harten Bestuurslid  06-43939692

M. Veldman Secretaris 06-38643822

K. Bos Penningmeester

Voorzitter, Secretaris en bestuurslid zijn tevens oudsten van de gemeente en te bereiken onder het e-mailadres: oudsten@egkollumerzwaag.nl